Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hojskolensomgenvej.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Pressemeddelelse
 

Genvej går via højskolen

TILBUD: Livsmodet skal genskabes

Af Søren Beukel Bak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


NORDJYLLAND: Fem måneder på højskole, der kan genskabe lysten til at udfordre verden, nysgerrigheden og måske endda livsmodet.

Det er målet med et nyt projekt på to nordjyske højskoler. I løbet af de kommende tre år får i alt 234 unge nordjyder mulighed for at deltage i ”Højskolen som genvej” på Vrå Højskole eller Nordjyllands Idrætshøjskole.

- Vi vil gerne gøre de unge livsduelige og uddannelsesparate, forklarer Pia Schnoor, der er forstander for Vrå Højskole. Hun kan læne sig op af statistik, der viser, at en meget stor del af tidligere højskoleelever kommer videre med uddannelse eller i arbejde.

- Vi henvender os til unge, der er faldet ud af en ungdomsuddannelse eller måske aldrig er kommet i gang. Forløbet bliver et almindeligt højskoleforløb med lidt mere fokus på uddannelsesvejledning, siger Pia Schnoor.

Forløbet bliver bygget op med undervisning og praktik inden for sundhed, turisme eller bygge og anlæg et par dage om ugen. Ellers indgår eleverne i det almindelige højskoleforløb på de lange kurser, der varer omkring 20 uger.

Projektet er gjort muligt af 6,4 millioner kroner i tilskud fra EU. Pengene bruges til at sikre en betydeligt lavere egenbetaling end ellers.

Side 8

   

 

 

 
 

Af Søren Beukel Bak,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NORDJYLLAND: Når efterårets lange kursus begynder 16. august på Vrå Højskole vil omkring hver tredje af de cirka 100 elever bruge ”Højskolen som Genvej”.

Det er titlen på et treårigt projekt, som højskolen gennemfører sammen med Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. Ideen er at ruste unge mennesker i alderen fra 17 et halvt til 25 år til at tage en uddannelse.

Eksamener og prøver hører ikke hjemme i højskolernes verden, og sådan bliver det heller ikke med Højskolen som Genvej, siger Pia Schnoor, der er forstander på Vrå Højskole:

- Vi henvender os til en gruppe, der er faldet ud af ungdomsuddannelserne eller måske aldrig er kommet i gang. Vi synes, at vi har et socialt ansvar for en stor gruppe elever, der i dag bliver tabt.

 

Den vigtigste opgave bliver at give dem nysgerrigheden og lysten til at udfordre verden tilbage - på den måde bliver de uddannelsesparate.

Alle kommuner interesserede
Alle nordjyske kommuner hat vist interesse for Højskolen som Genvej, og Pia Schnoor tvivler ikke på, at pladserne i såvel Vrå som Brønderslev bliver besat.

De to højskoler har delt opgaverne imellem sig. Begge steder skal eleverne gå på de almindelige lange kurser enten efterår eller forår, men to dage om ugen deltage i særlige forløb.

I Vrå hedder det dels turisme, dels bygge- og anlæg, mens det i Brønderslev hedder sundhed.

På alle tre forløb skal deltagerne både undervises i relevante fag på skolen og i praktik. Ideen er, at det kan hjælpe eleven med at afklare, hvad hun eller han vil med sin fremtid. Desuden deltager de i højskolens mange andre fag sammen de øvrige elever.

 

- Nordjyllands Idrætshøjskole har mere fokus på idræt og bevægelse, mens vi i højere grad vægter de kreative fag, forklarer Pia Schnoor.

De nye regler for erhvervsuddannelser stiller krav om karakteren to i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve for at blive optaget. Det kan Højskolen som Genvej hjælpe med - også uden eksamener.

Opsamling
- Vi kan give Forberedende Voksenundervisning (FVU) til dem, der har brug for at få samlet op i dansk eller matematik. Hvis man gennemfører det på bestemte trin, kan det erstatte eksamen. Og det kan foregå hos os, siger Pia Schnoor.

FVU vil blive placeret om eftermiddagen.

Højskolen som Genvej er et nordjysk projekt, støttet af 6,4 millioner kroner fra EU, der formidlet gennem Vækstforum.

 

Det betyder, at de i alt 234 pladser i løbet af de kommende tre år er forbeholdt unge fra landsdelens 11 kommuner. Planen lyder, at to tredjedele af eleverne skal gå i Vrå, den sidste tredjedel i Brønderslev.

Støtten bliver udmøntet i markant lavere egenbetaling.

Vrå Højskole gør det ikke af mangel på elever:
- Vi kunne godt fylde skolen uden Højskolen som Genvej.

I de kommende tre år vil skolens elever være fordelt i tre nogenlunde lige store grupper: Højskolen som Genvej, udlændinge/flygtninge og ”almindelige” højskoleelever, meget ofte nybagte studenter.

- På sidste hold havde vi 25 nationaliteter. Så jeg plejer at sige, at de unge ikke behøver tage på jordomrejse, de kan bare tage til Vrå, smiler Pia Schnoor.

 

 

 

Højskolen som genvej til uddannelse og erhverv for nordjyske unge

Vrå Højskole og Nordjyllands Idrætshøjskole giver i løbet af foråret en ny mulighed til unge, der skal hjælpes ind i uddannelsessystemet

Vrå Højskole og Nordjyllands Idrætshøjskole har netop fået Vækstforums opbakning til et nyt nordjysk projekt. I løbet af foråret starter de to højskoler et forløb på højskolerne, som griber unge, der i dag er på vej ud af skolen – eller helt har droppet uddannelse. Projektet skal løbe over en treårig periode i tæt samarbejde med regionens erhvervsliv med to hovedlinjer: ’Sundhed’ og ’Projektmager’.

  • Så vidt vi ved, er det første gang, at regionen samarbejder med højskolerne om at løfte et uddannelsesområde, siger forstander ved Vrå Højskole, Pia Schnoor, som sammen med sin kollega på Nordjyllands Idrætshøjskole, Ole Wille, har arbejdet længe på projektet.
  • Ideen er at hjælpe op til 230 unge over en treårig periode. Unge, der ikke er kommet helskindet ud af den almindelige skolegang – og både mangler kundskaber, men også mangler en idé om, hvor deres liv er på vej hen, siger Ole Wille, og Pia Schnoor supplerer:
  • Det har været vigtigt for os, at projektet giver hele den nordjyske region et løft, og derfor er der et tæt sam arbejde med det nordjyske uddannelses- og erhvervsliv. Samtidig sender vi også gerne et klart signal til kommunerne om, at de kan satse på højskolerne som samarbejdspartner. Ole Wille tilføjer:
  • Vækstforum er med denne støtte med til at sikre både vækst og besparelser, fordi de unge undgår kontanthjælp og kommer i uddannelse. Det er noget nær det bedste, der er sket i forsøget på at ændre den sociale arv.

Et ophold med effekt i

De unge i det nye projekt skal inden studiestart vælge sig ind på en af to linjer: ’Sundhed’ og ’Projektmager’. ’Sundhed’ hører hjemme på Idrætshøjskolen i Brønderslev, mens Projektmager kommer til at køre på Vrå Højskole.

Der er plads til 15 elever på Sundhed og 30 på Projektmager, og deres hverdag kommer på mange måder til at ligne andre højskoleelevers. På ’Sundhed’ integreres undervisningen i hverdagen på Nordjyllands Idrætshøjskole, og på Vrå Højskole har eleverne mandag, onsdag og fredag Projektmager, mens tirsdag og torsdag er valgfag sammen med skolens øvrige elever. Men det hele er set under en bred hat, hvor både perspektivering, samfundsforhold og meget andet kommer i spil. En cocktail, som begge forstandere tror på:

  • Vi mener, at dette projekt kan få stor gennemslagskraft. Undersøgelser fra Kulturministeriet lavet af Langes Analyser viser, at højskolerne kan noget andet og mere end de eksisterende ungdomsuddannelser. Op til 27 procent, der er droppet ud af en ungdomsuddannelse, vender tilbage og gennemfører efter et højskoleophold, siger Ole Wille, og Pia Schnoor supplerer:
  • Imens de går på højskolen, får de unge nogle sociale kompetencer og en livskundskab, som mange af dem ikke har med i bagagen, når de kommer. De lærer at tage ansvar, håndtere konflikter og være en del af et fællesskab, siger Pia Schnoor, der sammen med Ole Wille glæder sig til at tage imod de nye elever, der kommer fra hele Region Nordjylland.

Læs mere om projektet her: www.hojskolensomgenvej.dk
Læs om undersøgelsen fra Langes Analyser her: www.ffd.dk/information/aktuelt/2013/effektundersoegelse
For yderligere oplysninger, kontakt: Pia Schnoor, 20 89 16 23 eller Ole Wille, 81 80 15 53

 

Link til Vrå Højskole